English

Rhaglen STEM Bl. 11

Mae'r rhaglen weithdai hon yn canolbwyntio ar weledigaeth algorithmau fel sylfaen i gryfhau gwybodaeth am amrywiaeth o fathau o raglennu. Mae defnyddio siartiau llif i ddadansoddi brosesau yn galluogi myfyrwyr i ddeall rhaglennu yn well mewn ieithoedd Python, gwrthrych-gyfeiriol megis Java - trwy Greenfoot, yn ogystal â rhaglenni iaith gydosod yn Little Man Computer.

Amlinelliad Rhaglen:

Programme_Guide_CY.pdf

Programme_Guide_EN.pdf

Adnoddau

Algorithmau
Resource

Mae'r gweithdy hwn yn datblygu gallu'r myfyrwyr i ddadelfennu prosesau cymhleth trwy ddefnyddio siartiau llif a chyfarwyddiadau cam wrth gam. Yna caiff y sgiliau hyn eu cymhwyso i ddatrys cwestiwn arddull rhifedd TGAU ac archwilir enghreifftiau o algorithmau a ddefnyddir yn gyffredin.


HTML
Resource

I Ddod yn Fuan.


Greenfoot
Resource

Mae'r gweithdy hwn yn datblygu gwybodaeth myfyrwyr o raglennu gwrthrych-gyfeiriol, gan ganolbwyntio ar amgylchedd Greenfoot sy'n seiliedig ar Java. Trwy greu cyfres o gemau, bydd myfyrwyr yn cryfhau eu dealltwriaeth o sut mae rhaglenni gwrthrych-gyfeiriol yn cael eu strwythuro.


Iaith Gydosod
Resource

I Ddod yn Fuan.


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm