English

Heb Ei Blygio

Nod y gweithdy hwn yw datgysylltu disgyblion o'r syniad bod cyfrifiadura yn golygu defnyddio cyfrifiadur fel teclyn.

Adnoddau

Heb Ei Blygio
Resource

Nod y gweithdy hwn yw datgysylltu disgyblion o'r syniad bod cyfrifiadura yn golygu defnyddio cyfrifiadur fel teclyn.


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342