English

Y Bluen Wen

Ydych chi'n gallu Cracio'r Cod? Rhowch gynnig ar wahanol ddulliau ar gyfer ysgrifennu a thorri negeseuon cod, a defnyddio'r sgilliau hyn i stopio bom rhithwir!

Adnoddau

Y Bluen Wen
Resource

Ydych chi'n gallu Cracio'r Cod? Rhowch gynnig ar wahanol ddulliau ar gyfer ysgrifennu a thorri negeseuon cod, a defnyddio'r sgilliau hyn i stopio bom rhithwir!


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342