English

Heliwr Pili-Pala

Dysgwch bopeth am Alfred Wallace a Dysgu Peiriant yn y gweithdy hwn a ddatblygwyd i gyd-fynd â drama Theatr Na NÓg "The Butterfly Hunter".

Adnoddau

Heliwr Pili-Pala
Resource

Dysgwch bopeth am Alfred Wallace a Dysgu Peiriant yn y gweithdy hwn a ddatblygwyd i gyd-fynd â drama Theatr Na NÓg "The Butterfly Hunter".


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342