English

Pecyn Gweithgaredd Technoclub

Mae'r pecyn hwn yn dal yr adnoddau ar gyfer y technoclub sy'n dal i redeg bron bob wythnos!

Adnoddau

Miwsig gyda Microbits
Resource

Dilynwch ar hyd ein llif-fyw a chwblhewch y daflen waith! Trydarwch eich canlyniad atom i ennill pwyntiau!


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342