English

Pecyn Gweithgaredd Scratch

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn cynnwys fideos a thiwtorialau i'ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau rhaglennu a'ch dealltwriaeth trwy gemau a thasgau Scratch.

Pecyn Gweithgaredd Scratch

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn cynnwys fideos a thiwtorialau i'ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau rhaglennu a'ch dealltwriaeth trwy gemau a thasgau Scratch.


#1 - Tiwtorial Gêm Drysfa

Mae hwn yn diwtorial cyflwyno gweddol syml i ddod yn gyfarwydd â rhaglennu Scratch.


#2 - Tiwtorial Gêm Dilyn

Dyma diwtorial Scratch arall ar gyfer gwneud gêm dilyn yn Scratch, sy'n cynnwys darlledu, datganiadau os (if statements), defnyddio newidynnau (variables) ar gyfer system sgorio, estyniad ar gyfer ychwanegu "powerups" i'r gêm.
#3 - Tasgau Rhaglennu 2 - Cyflwyniad

Mae'r dasg hon yn ymdrin â rhaglenni Scratch sylfaenol a darlledu, yn ogystal â thasgau her i wneud cyfrifiadau yn Scratch.


#4 - Tasgau Rhaglennu 2 - Newidynnau

Mae'r fideo hon yn ymdrin â thasgau i'ch cael chi'n gyfarwydd â newidynnau a sut i'w defnyddio yn Scratch.


#5 - Tasgau Rhaglennu 3 - Dewisiad

Mae'r fideo hon yn ymdrin â sut rydyn ni'n gwneud penderfyniadau mewn rhaglenni, gan ddefnyddio datganiadau os ac os fel arall. (if and if-else)


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342