English

Scratch

Mae Scratch yn becyn meddalwedd lliwgar, hawdd ei ddefnyddio, am ddim, a ddyluniwyd ar gyfer dysgu ac addysg. Gyda Scratch, gallwch raglennu’ch gemau a’ch animeiddiadau’ch hun a rhannu’r hyn rydych yn ei greu gyda phobl ledled y byd.

Mae Scratch yn ymgorffori elfennau sylfaenol cyfrifiadureg ac mae “ffactor hwyl” lliwgar pwysig iddo, gyda defnydd sain, delweddau ac offer golygu.

Mae Scratch yn helpu pobl ifanc i ‘feddwl yn greadigol, gweithio ar y cyd, ac ymresymu’n systematig’, ac mae’n galluogi defnyddwyr i ddysgu am bwysigrwydd cyfarwyddiadau clir a chryno er mwyn i’r cyfrifiadur eu dehongli.

Edrychwch ar ein hadnoddau Scratch o dan y gwymplen 'Dewiswch weithdy', neu cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Adnoddau

Kinect2Scratch
Resource

Kinect2Scratch is an application that can be installed to enable use of the XBOX Kinect sensor to interact with a game created on the Scratch drag and drop programming interface.


S4A - Scratch ar gyfer Arduino
Resource

Mae S4A yn golygu Scratch ar gyfer Arduino, y feddalwedd y gellir ei lawrlwytho ar Mac, Linux neu Windows sy’n edrych yn debyg i “Scratch” ond mae’n cynnwys rhai blociau ychwanegol i’ch galluogi i ryngweithio â’ch Arduino.


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342