English

OpenCV

Mae OpenCV yn llyfrgell fynhonnell agored fawr C++ i brosesu delweddau a golwg cyfrifadurol. Gan fod gan OpenCV gymaint o swyddogaethau wedi’u gosod, ;prmae’n gwneud y broses o ddatblygu eich rhaglenni golwg cyfrifadurol eich hun yn rhwydd a byddwch yn magu hyder wrth ei ddefnyddio.

Mae'r gweithdy hwn yn cyflwyno cyfranogwyr i iaith y diwydiant ac mae'n un o'r ieithoedd rhaglennu mwyaf poblogaidd

Adnoddau

OpenCV
Resource

Mae OpenCV (Open Source Computer Vision Library) yn olwg cyfrifiadurol ac yn llyfrgell meddalwedd dysgu peiriant am ddim.


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342