English

Microbotiaid

Mae’r BOT120 yn robot bach ar 2 olwyn a all ffitio yng nghledr eich llaw, a gellir ei raglennu’n hawdd gan ddefnyddio BASIC, neu adeiladwr siart llif llusgo a gollwng.

Mae’r cyflwyniad hwn i roboteg yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau datrys problemau, trwy annog myfyrwyr i weithio allan sut i gael y microbot i drafod cwrs rhwystrau heb fwrw yn erbyn pethau!

Adnoddau

Microbotiaid
Resource

Defnyddio'r rheolydd micro PICAXE i adeiladu prosiect electronig.


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342