English

LEGO

Mae’r LEGO Mindstorms NXT yn becyn roboteg rhaglenadwy y gellir ei ddefnyddio i greu nifer o robotiaid gwahanol a all gyflawni amrywiaeth o dasgau. Yn ystod y gweithdai hyn, cewch adeiladu’ch robotiaid LEGO Mindstorms eich hunain, wedyn gallwch eu rhaglennu i gyflawni cyfres o dasgau.

Mae’r gweithdai hyn yn rhoi trosolwg o galedwedd roboteg ac offer rhaglennu, yn ogystal â chyflwyno cymhwysiad iPad am ddim o’r enw Cargobot er mwyn helpu myfyrwyr i ddysgu am gyfarwyddiadau dilyniannol.

Adnoddau

LEGO Bowling
Resource

Yn ystod y gweithdy hwn bydd y grwpiau'n cael eu cyflwyno i'r pecynnau NXT er mwyn creu robot bowlio.


Gwifren Sip LEGO
Resource

Ar gyfer y gwersyll hyfforddi 3 diwrnod hwn defnyddir y pecyn roboteg i’r cyfranogwyr weithio’n beirianwyr mecanyddol ac adeiladu robot sy’n gwirio cywirdeb gwifren sip, gan yrru signalau GPS pan gwelir mannau lle ceir problemau ar hyd y wifren.


LEGO Mindstorms
Resource

UNTRANSLATED The LEGO Mindstorms NXT is a programmable robotics kit which can be used to create many different robots which can complete many different tasks.


Defnyddio NXT gydag App Inventor
Resource

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342