English

Dechrau Arni

Bydd y pecyn hwn yn eich helpu i ddechrau, gyda chyfarwyddiadau ar sut i osod pethau!

Adnoddau

Dechrau Arni gyda Python
Resource

<center><iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AvmfWVwOoLE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Yn y fideo hwn rydym yn mynd trwy ddau ddull ar gyfer cychwyn gyda Python: 1) Gan ddefnyddio'r wefan https://app.edublock.org/#Python, 2) Gosod Python ac IDLE ar gyfrifiadur. Gellir dod o hyd i hwn yn https://www.python.org/. </br> Gyda Python wedi'i sefydlu gallwch fynd ymlaen a mwynhau'r ystod o Becynnau Gweithgaredd Python sy'n dod yn fuan i Wefan Technocamps. </center>


Dechrau Arni gyda Greenfoot
Resource

<center> Canllaw cyflym i osod Greenfoot 2.4.2 ar MacOS X a Windows 10. Neidio i 04:45 i'w osod ar Mac OSX<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BUh0PWsjg_g" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></center>


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342