English

CS 101

Mae'r rhaglen weithdai hon yn canolbwyntio ar weledigaeth algorithmau fel sylfaen i gryfhau gwybodaeth am amrywiaeth o fathau o raglennu. Mae defnyddio siartiau llif i ddadansoddi brosesau yn galluogi myfyrwyr i ddeall rhaglennu yn well mewn ieithoedd Python, gwrthrych-gyfeiriol megis Java - trwy Greenfoot, yn ogystal â rhaglenni iaith gydosod yn Little Man Computer.

Adnoddau

Amlinelliad Rhaglen
Resource

Mae'r rhaglen weithdai hon yn canolbwyntio ar weledigaeth algorithmau fel sylfaen i gryfhau gwybodaeth am amrywiaeth o fathau o raglennu. Mae defnyddio siartiau llif i ddadansoddi brosesau yn galluogi myfyrwyr i ddeall rhaglennu yn well mewn ieithoedd Python, gwrthrych- gyfeiriol megis Java - trwy Greenfoot, yn ogystal â rhaglenni iaith gydosod yn Little Man Computer.


Algorithmau
Resource

Mae'r gweithdy hwn yn datblygu gallu'r myfyrwyr i ddadelfennu prosesau cymhleth trwy ddefnyddio siartiau llif a chyfarwyddiadau cam wrth gam. Yna caiff y sgiliau hyn eu cymhwyso i ddatrys cwestiwn arddull rhifedd TGAU ac archwilir enghreifftiau o algorithmau a ddefnyddir yn gyffredin.


Algorithmau II
Resource

Mae'r gweithdy hwn yn adeiladu ar y gweithdy cyntaf gan ganolbwyntio ar weithredu’r algorithmau amrywiol gan ddefnyddio Python. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i greu a defnyddio algorithmau gan gynnwys algorithmau trefnu a chwilio, gan atgyfnerthu eu gwybodaeth am raglennu.


Greenfoot
Resource

Mae'r gweithdy hwn yn datblygu gwybodaeth myfyrwyr o raglennu gwrthrych-gyfeiriol, gan ganolbwyntio ar amgylchedd Greenfoot sy'n seiliedig ar Java. Trwy greu cyfres o gemau, bydd myfyrwyr yn cryfhau eu dealltwriaeth o sut mae rhaglenni gwrthrych-gyfeiriol yn cael eu strwythuro.


HTML
Resource

Mae'r gweithdy hwn yn cyflwyno myfyrwyr i HTML. Mae'n rhoi iddynt y sgil angenrheidiol i greu eu tudalen(nau) gwe HTML eu hunain i'w defnyddio fel deunydd adolygu.


Iaith Gydosod (Assembly)
Resource

Nod y gweithdy hwn yw datblygu hyder myfyrwyr â rhaglenni iaith gydosod yn Little Man Computer. Bydd myfyrwyr yn defnyddio eu gallu i ddadelfennu prosesau cyn datrys rhaglennu cymhleth, gan gynnwys dilyniannau Mathemateg TGAU.


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342