We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Pecyn Gweithgaredd Cryptograffeg

Dysgu sut i ysgrifennu a datrys negeseuon cyfrinachol!

Pecyn Gweithgaredd Cryptograffeg


#1 - Cyflwyniad i Gryptograffeg

Ar ôl i chi wylio'r fideo hon, sgroliwch ar draws i gyflawni'r gweithgareddau!#2 - Cipher Caesar

Gwyliwch y fideo, cwblhewch y daflen waith isod ac yna rhowch gynnig ar y cwis: Cliciwch yma!

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
#3 - Cipher Bacon

Gwyliwch y fideo, cwblhewch y daflen waith isod ac yna rhowch gynnig ar y cwis: Cliciwch yma!

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
#4 - Cipher Pig Pen

Gwyliwch y fideo, cwblhewch y daflen waith isod ac yna atebwch y cwis: Cliciwch yma!

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
#5 - Cipher Rail Fence

Gwyliwch y fideo, cwblhewch y daflen waith isod ac yna atebwch y cwis: Cliciwch yma!

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
#6 - Cipher Trawsosod Colofnig

Gwyliwch y fideo, cwblhewch y daflen waith isod ac yna atebwch y cwis: Cliciwch yma!

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
#7 - Cipher Vigenère

Gwyliwch y fideo isod ac yna cwblhewch y cwis:Cliciwch yma!

Os oes angen i chi ddefnyddio'r olwyn cipher, naill ai defnyddiwch y lawrlwythiad isod i wneud un eich hun neu defnyddiwch y fersiwn ar-lein hon: Cliciwch Yma!

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342