English

Alice

Amgylchedd rhaglennu 3D yw Alice.  Mae’n caniatáu i chi greu ffilmiau a gemau, dweud storïau neu greu animeiddiadau.

Mae’n gyflwyniad gwych i faes Rhaglennu Gwrthrych-Gyfeiriadol (OOP), gan eich galluogi i ailddefnyddio blociau o godau i sicrhau effeithlonrwydd ac annog dealltwriaeth dda o gysyniadau codio cyffredinol. Mae hefyd yn gyfle gwych i chi ddatblygu eich hyder gan ddefnyddio “dulliau” a “gwrthrychau” nid yn unig o fewn yr amgylchedd 3D yn Alice, ond hefyd ar gyfer sgiliau rhaglennu hanfodol yn y dyfodol.

Adnoddau

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm