Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Newyddion

Gan ddechrau yn nhymor yr Hydref 2018, bydd Technocamps unwaith eto yn cynnig cyfle am ddim i athrawon i wella sgiliau mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol.

Rhoddodd Cystadleuaeth Roboteg Technocamps eleni drwydded artistig i ddisgyblion ledled Cymru gan gyfuno roboteg â'r byd creadigol!

Ar 21ain o Fehefin fel rhan o Wobrau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe, cydnabuwyd Technocamps am ei Gyfraniad Eithriadol i Ymgysylltu â'r Cyhoedd.

Technocamps yn falch i redeg gweithdy am Ddiwrnod Amelia Earhart ym Mhorth Tywyn i ddathlu Merched mewn STEM.

Digwyddiadau Diweddaraf
Mer
23
Media
4:00 YP
TechnoClub Rhithwir - Minecraft fersiwn Addysg

Gwyliwch wrth i raglennydd go iawn eich tywys trwy brosiect 1 awr hwyliog; Mae ffrydiau Rhith Technoclub yn byw ar Twitch, YouTube, a Facebook.

I gymryd rhan, cliciwch yma.

Diwedd: 23/09/2020, 17:15
Lleoliad Virtual Event
Iau
24
Media
4:30 YP
TechnoClub Rhithwir - Clwb Cod Retro

Gwyliwch wrth i raglennydd go iawn eich tywys trwy brosiect 1 awr hwyliog; Mae ffrydiau Rhith Technoclub yn byw ar Twitch, YouTube, a Facebook.

I gymryd rhan, cliciwch yma.

Diwedd: 24/09/2020, 17:45
Lleoliad Virtual Event
Mer
30
Media
3:00 YP
Rhaglen Ardystiedig Athrawon

Rhaglen Achredu DPP Technocamps ar gyfer Ysgolion Cynradd ac Athrawon (Cymru)

10 sesiwn DPP am ddim i athrawon Cynradd sydd ar gael. Cofrestrwch a byddwn yn anfon manylion llawn y rhaglen a'r dyddiadau eraill sydd ar gael atoch trwy e-bost. Dyrennir gwobrau ar sail cwblhau rhaglen Hyfforddi (DPP) Athrawon Technocamps 2020-2021 gan athrawon unigol, ac ar sail nifer yr athrawon sy’n cwblhau’r rhaglen yn yr ysgol.

Rhagor o wybdaeth: http://bit.ly/RhaglenAchreduDPP

Cofrestrwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/certified-teacher-programme-rhaglen-ardystiedig-athrawon-tickets-120055726911

Diwedd: 30/09/2020, 17:00
Lleoliad Virtual Event
Mer
30
Media
4:00 YP
TechnoClub Rhithwir - Minecraft fersiwn Addysg

Gwyliwch wrth i raglennydd go iawn eich tywys trwy brosiect 1 awr hwyliog; Mae ffrydiau Rhith Technoclub yn byw ar Twitch, YouTube, a Facebook.

I gymryd rhan, cliciwch yma.

Diwedd: 30/09/2020, 17:15
Lleoliad Virtual Event

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342