Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Newyddion

Ymgasglodd myfyrwyr a staff o Raglen Prentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol Prifysgol Abertawe gyda busnesau a sefydliadau lleol yn ddiweddar i ddathlu llwyddiant y dysgwyr cyntaf i gwblhau'r cwrs tair blynedd.

Roedd Technocamps yn hynod falch o arwain ar raglen newydd arloesol a ddyluniwyd i annog menywod ifanc tuag at yrfaoedd STEM.

Yr wythnos diwethaf oedd diwedd ein Rhaglen Ysgol Haf tair wythnos gyda’r myfyrwyr o Ysgol Bae Baglan, sydd wedi cymryd rhan mewn Rhaglen IRONMAN 5 wythnos a grëwyd gan Sefydliad Yellowsands.

Roedd Technocamps yn falch o gymryd rhan yn Eisteddfod Genedlaethol eleni yn Llanrwst.

Digwyddiadau Diweddaraf
Mer
30
Media
3:00 YP
Rhaglen Ardystiedig Athrawon

Rhaglen Achredu DPP Technocamps ar gyfer Ysgolion Cynradd ac Athrawon (Cymru)

10 sesiwn DPP am ddim i athrawon Cynradd sydd ar gael. Cofrestrwch a byddwn yn anfon manylion llawn y rhaglen a'r dyddiadau eraill sydd ar gael atoch trwy e-bost. Dyrennir gwobrau ar sail cwblhau rhaglen Hyfforddi (DPP) Athrawon Technocamps 2020-2021 gan athrawon unigol, ac ar sail nifer yr athrawon sy’n cwblhau’r rhaglen yn yr ysgol.

Rhagor o wybdaeth: http://bit.ly/RhaglenAchreduDPP

Cofrestrwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/certified-teacher-programme-rhaglen-ardystiedig-athrawon-tickets-120055726911

Diwedd: 30/09/2020, 17:00
Lleoliad Virtual Event
Mer
30
Media
4:00 YP
TechnoClub Rhithwir - Minecraft fersiwn Addysg

Gwyliwch wrth i raglennydd go iawn eich tywys trwy brosiect 1 awr hwyliog; Mae ffrydiau Rhith Technoclub yn byw ar Twitch, YouTube, a Facebook.

I gymryd rhan, cliciwch yma.

Diwedd: 30/09/2020, 17:15
Lleoliad Virtual Event
Iau
01
Hyd
4:30 YP
TechnoClub Rhithwir - Clwb Cod Retro

Gwyliwch wrth i raglennydd go iawn eich tywys trwy brosiect 1 awr hwyliog; Mae ffrydiau Rhith Technoclub yn byw ar Twitch, YouTube, a Facebook.

I gymryd rhan, cliciwch yma.

Diwedd: 01/10/2020, 17:45
Lleoliad Virtual Event
Gwe
02
Hyd
11:45 YB
Delio â Newid Digidol

Gwahoddir i'n digwyddiad Rhwydweithio i Fenywod.

Mae'r Digwyddiad yn agored i fenywod o unrhyw gefndir proffesiynol, yn enwedig y rhai sydd â diddordeb brwd mewn technoleg ac sy'n dymuno dysgu gan fenywod ysbrydoledig eraill yn y sector technoleg.

Ein nod yw dod â menywod o'r un anian ynghyd i adeiladu rhwydweithiau cryf a chefnogol.

Cofrestrwch ar Eventbrite yma!

Diwedd: 02/10/2020, 13:15
Lleoliad Virtual Event

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342