We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

PRIFYSGOL ABERTAWE YN DATHLU GRADDEDIGION GRADD-BRENTISIAETHAU CYNTAF CYMRU

Cyhoeddwyd: 18 December 2019

Yr wythnos hon, mae Prifysgol Abertawe yn dathlu llwyddiant graddedigion gradd-brentisiaethau cyntaf Cymru.

Mae 14 o fyfyrwyr wedi cwblhau rhaglen tair blynedd o hyd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn Adran Cyfrifiadureg y Brifysgol.

Mae'r Rhaglen Gradd-brentisiaethau yn cyfuno dysgu academaidd traddodiadol mewn amgylchedd prifysgol â phrosiectau sy'n seiliedig ar waith, gan alluogi'r myfyrwyr i gymhwyso eu gwybodaeth academaidd newydd at eu swyddi penodol yn rhan o'u cwmnïau.

Mae'r rhaglen arloesol hon yn galluogi myfyrwyr i ddysgu tra byddant yn parhau mewn cyflogaeth lawn-amser. Ariennir y cyrsiau'n llawn ar gyfer myfyrwyr, gyda chymorth gan y Sefydliad Codio (IoC) yng Nghymru a Llywodraeth Cymru trwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW).

Mae'r IoC yng Nghymru yn bartneriaeth fawr dan arweiniad Prifysgol Abertawe, sy'n rhan o'r Sefydliad Codio Cenedlaethol. Fe'i sefydlwyd i fynd i'r afael â'r bwlch sgiliau digidol a nodwyd o ran y gweithlu, yn ogystal â meithrin y genhedlaeth nesaf o arbenigwyr digidol. Mae'r Rhaglen Gradd-brentisiaethau, a ragwelwyd yn wreiddiol yn rhaglen a fyddai'n helpu i unioni'r 'prinder sgiliau' mewn perthynas â Chyfrifiadureg yn y rhanbarth, yn profi'n boblogaidd iawn, a bydd gan Brifysgol Abertawe dros 75 o radd-brentisiaid Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol wedi cofrestru ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Swansea University's News

Picture Gallery


Y newyddion diweddaraf

Ar gael i'w lawrlwytho nawr.

Mae’n gyffredin meddwl bod eich addysg yn dod i ben pan fydd gennych swydd lawn-amser. Yma yn Technocamps a’r Sefydliad Codio yng Nghymru, credwn fod dysgu yn broses bar- haus y gallwch ei dilyn ar unrhyw adeg yn eich bywyd.

Pan drefnodd Rhun Llwyd, athro TG Ysgol Bryn Tawe, fod tîm Technocamps yn cynnal gweithdai cyfoethogi STEM gyda’i ddisgyblion, ychydig a wyddai y byddai’r sesiynau’n ei ysbrydoli i fynd ar ei daith addysgol hollol newydd ei hun.

Diweddariad Covid-19 - Adnoddau Am Ddim Nawr Ar Gael

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342