We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

PRIFYSGOL ABERTAWE YN DATHLU GRADDEDIGION GRADD-BRENTISIAETHAU CYNTAF CYMRU

Cyhoeddwyd: 18 December 2019

Yr wythnos hon, mae Prifysgol Abertawe yn dathlu llwyddiant graddedigion gradd-brentisiaethau cyntaf Cymru.

Mae 14 o fyfyrwyr wedi cwblhau rhaglen tair blynedd o hyd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn Adran Cyfrifiadureg y Brifysgol.

Mae'r Rhaglen Gradd-brentisiaethau yn cyfuno dysgu academaidd traddodiadol mewn amgylchedd prifysgol â phrosiectau sy'n seiliedig ar waith, gan alluogi'r myfyrwyr i gymhwyso eu gwybodaeth academaidd newydd at eu swyddi penodol yn rhan o'u cwmnïau.

Mae'r rhaglen arloesol hon yn galluogi myfyrwyr i ddysgu tra byddant yn parhau mewn cyflogaeth lawn-amser. Ariennir y cyrsiau'n llawn ar gyfer myfyrwyr, gyda chymorth gan y Sefydliad Codio (IoC) yng Nghymru a Llywodraeth Cymru trwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW).

Mae'r IoC yng Nghymru yn bartneriaeth fawr dan arweiniad Prifysgol Abertawe, sy'n rhan o'r Sefydliad Codio Cenedlaethol. Fe'i sefydlwyd i fynd i'r afael â'r bwlch sgiliau digidol a nodwyd o ran y gweithlu, yn ogystal â meithrin y genhedlaeth nesaf o arbenigwyr digidol. Mae'r Rhaglen Gradd-brentisiaethau, a ragwelwyd yn wreiddiol yn rhaglen a fyddai'n helpu i unioni'r 'prinder sgiliau' mewn perthynas â Chyfrifiadureg yn y rhanbarth, yn profi'n boblogaidd iawn, a bydd gan Brifysgol Abertawe dros 75 o radd-brentisiaid Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol wedi cofrestru ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Swansea University's News

Picture Gallery


Y newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn Haf Newsbyte. Fel pawb arall rydym wedi cael cwpl o fisoedd gwirion wrth i’r tîm ddod i arfer â’r ‘normal’ newydd i gyfyngu ar y tarfu a achosir gan Covid-19.

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

DPP ar-lein ar gyfer Athrawon Ysgol Uwchradd TGCh a Chyfrifiadureg

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342