We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Technocamps yn cael ei gydnabod ar gyfer Cyfraniad Eithriadol i Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Cyhoeddwyd: 25 June 2018

Ar 21ain  o Fehefin, cafodd gweithgareddau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe eu cydnabod fel rhan o noson wobrwyo a oedd yn amlygu ehangder ymchwil ac arloesedd ym Mhrifysgol Abertawe.

Meddai'r Athro Richard B Davies, Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe:

"Rydym yn dathlu pwyslais unigryw Prifysgol Abertawe ar wneud gwahaniaeth. Rydym yn arddangos yr ystod eang o ymchwil ac arloesedd eithriadol sy'n digwydd ym Mhrifysgol Abertawe, a'r effaith y mae hyn yn ei chael ar draws y byd. Mae llawer o'r rhain yn ganlyniad uniongyrchol ein cydweithrediad â sefydliadau sector preifat a chyhoeddus, a hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i'n holl bartneriaid. "

Fel rhan o'r digwyddiad rhoddwyd gwobrau mewn deg categori gwahanol i ganmol effaith unigolion a phrosiectau ar draws y Brifysgol. Cyflwynwyd Technocamps ar gyfer Cyfraniad Eithriadol i Ymgysylltu â'r Cyhoedd ac roedden nhw'n falch iawn i ennill y wobr.

Meddai'r Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps:

"Mae'n anrhydedd cael ei amlygu am yr effaith sylweddol a gafodd y Rhaglen Technocamps ar ddisgyblion, athrawon ac ysgolion! Mae'n amser cyffrous i Technocamps wrth inni ddechrau ar waith newydd a ariennir gan Ewrop er mwyn ysgogi, ysbrydoli a chefnogi uchelgais disgyblion i astudio cyfrifiadureg ledled Cymru. Hoffwn ddiolch hefyd i MHA Broomfield Alexander am noddi'r wobr. "

Yn ogystal, mae pedwar o'r enillwyr categori wedi nodi ar y rhestr fer i'w cyflwyno ar gyfer Gwobrau Pen-blwydd y Frenhines. Anrhydeddwyd Technocamps i gael ei ddewis fel un o'r pedwar!Y newyddion diweddaraf

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

DPP ar-lein ar gyfer Athrawon Ysgol Uwchradd TGCh a Chyfrifiadureg

Adnoddau Dysgu a seminarau ar-lein ar gyfer blynyddoedd 12 a 13.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342