Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Technocamps Newsbyte | Haf 2020

Cyhoeddwyd: 06 August 2020

Croeso i rifyn Haf Newsbyte. Fel pawb arall rydym wedi cael cwpl o fisoedd gwirion wrth i’r tîm ddod i'r arfer â’r ‘normal’ newydd, i gyfyngu ar y tarfu
a achosir gan Covid-19.


Yn y rhifyn hwn gallwch ddarllen am rai o’r pethau rydyn ni wedi’u gwneud i gadw ein cymhelliant yn ystod y cyfnod cloi, yn ogystal â̂ darganfod sut rydyn ni’n bwriadu bwrw ymlaen dros yr ychydig o fisoedd nesaf. Mae gennym rai mentrau newydd cyffrous i edrych ymlaen at.


Gellir dod o hyd i'n Newsbyte diweddaraf gan ddefnyddio'r ddolen isod:

Newsletter_Summer 2020_CYM.pdf


Gobeithio y byddwch chi'n cymryd ychydig o amser i'w ddarllen ac i ddarganfod ychydig mwy am bopeth rydyn ni wedi bod yn gwneud yn ystod yr wythnosau diwethaf.


It appears you don't have a PDF plugin for this browser.click here to download the PDF file.

Y newyddion diweddaraf

Trwy gymryd rhan yn y rhaglen hon, bydd Athro yn ennill cydnabyddiaeth Technocamps fel 'Athro Ardystiedig Technocamps', neu gall Ysgol gyflawni statws 'Ysgol Ardystiedig Technocamps' ar lefel Efydd, Arian, neu Aur.

Pan benderfynodd Ben Dodd ymuno â rhai ffrindiau mewn Clwb Roboteg amser cinio pan oedd yn yr ysgol uwchradd, ychydig a wyddai mai dyma fyddai dechrau ei daith ar yrfa mewn Cyfrifiadureg.

Graddiodd Robert o Brifysgol Caerdydd, ac ysbrydolwyd ei yrfa mewn cyfrifiadureg gan weithdy Technocamps wythnos o hyd yr oedd wedi mynd iddo tra roedd yn yr ysgol.

Rydym wedi agor y porth yr oeddem wedi'i datblygu ar gyfer rhaglen yr Haf, ac mae'r adnoddau a ddatblygwyd gennym fel tîm ar gael i chi eu defnyddio a'u rhannu.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342