Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Technocamps Newsbyte

Cyhoeddwyd: 12 May 2020

Efallai na fydd technocamps yn gallu mynd allan i ysgolion ar hyn o bryd, ond mae'r tîm yn cadw'n brysur yn gweithio ar ein hadnoddau ar-lein a'n pecynnau gweithgaredd i helpu i gefnogi athrawon, disgyblion a rhieni.

Gellir gweld ein diweddariad chwarterol Newsbyte gan ddefnyddio'r ddolen isod:


Newsbyte Gwanwyn 2020.pdf


Gobeithio y byddwch chi'n cymryd ychydig o amser o'ch diwrnod i'w ddarllen ac i ddarganfod ychydig mwy am bopeth rydyn ni wedi bod yn ei wneud yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Gobeithiwn yn ddiffuant fod yr argyfwng drosodd yn fuan, fel y gallwn fynd yn ôl at ddarparu gweithdai pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i bawb am ddatblygiadau trwy ein sianeli cymdeithasol.Y newyddion diweddaraf

Trwy gymryd rhan yn y rhaglen hon, bydd Athro yn ennill cydnabyddiaeth Technocamps fel 'Athro Ardystiedig Technocamps', neu gall Ysgol gyflawni statws 'Ysgol Ardystiedig Technocamps' ar lefel Efydd, Arian, neu Aur.

Pan benderfynodd Ben Dodd ymuno â rhai ffrindiau mewn Clwb Roboteg amser cinio pan oedd yn yr ysgol uwchradd, ychydig a wyddai mai dyma fyddai dechrau ei daith ar yrfa mewn Cyfrifiadureg.

Graddiodd Robert o Brifysgol Caerdydd, ac ysbrydolwyd ei yrfa mewn cyfrifiadureg gan weithdy Technocamps wythnos o hyd yr oedd wedi mynd iddo tra roedd yn yr ysgol.

Rydym wedi agor y porth yr oeddem wedi'i datblygu ar gyfer rhaglen yr Haf, ac mae'r adnoddau a ddatblygwyd gennym fel tîm ar gael i chi eu defnyddio a'u rhannu.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342