We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Technocamps Newsbyte

Cyhoeddwyd: 12 May 2020

Efallai na fydd technocamps yn gallu mynd allan i ysgolion ar hyn o bryd, ond mae'r tîm yn cadw'n brysur yn gweithio ar ein hadnoddau ar-lein a'n pecynnau gweithgaredd i helpu i gefnogi athrawon, disgyblion a rhieni.

Gellir gweld ein diweddariad chwarterol Newsbyte gan ddefnyddio'r ddolen isod:


Newsbyte Gwanwyn 2020.pdf


Gobeithio y byddwch chi'n cymryd ychydig o amser o'ch diwrnod i'w ddarllen ac i ddarganfod ychydig mwy am bopeth rydyn ni wedi bod yn ei wneud yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Gobeithiwn yn ddiffuant fod yr argyfwng drosodd yn fuan, fel y gallwn fynd yn ôl at ddarparu gweithdai pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i bawb am ddatblygiadau trwy ein sianeli cymdeithasol.Y newyddion diweddaraf

Mae’n gyffredin meddwl bod eich addysg yn dod i ben pan fydd gennych swydd lawn-amser. Yma yn Technocamps a’r Sefydliad Codio yng Nghymru, credwn fod dysgu yn broses bar- haus y gallwch ei dilyn ar unrhyw adeg yn eich bywyd.

Pan drefnodd Rhun Llwyd, athro TG Ysgol Bryn Tawe, fod tîm Technocamps yn cynnal gweithdai cyfoethogi STEM gyda’i ddisgyblion, ychydig a wyddai y byddai’r sesiynau’n ei ysbrydoli i fynd ar ei daith addysgol hollol newydd ei hun.

Diweddariad Covid-19 - Adnoddau Am Ddim Nawr Ar Gael

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342