English

Technocamps yn Lansio ei Rwydwaith Newydd Sbon i Ferched sy’n Gweithio ym maes STEM

Cyhoeddwyd: 12 January 2020

Eleni lansiwyd Rhwydwaith Model Rôl newydd Technocamps ar gyfer merched sy’n gweithio ym maes STEM, ar y cyd â Women in Tech Cymru.

Nod y rhwydwaith yw sefydlu cysylltiadau rhwng merched sy’n gweithio yn y sector (technoleg yn benodol) gyda chyfarfodydd rheolaidd i ddysgu o brofiad ei gilydd yn y gweithle ac i gefnogi ac ysbrydoli’r rheiny ar lwybr gyrfa gynnar.

Hyd yn hyn bu dau ddigwyddiad yn Abertawe a Phontypridd, a’r gobaith yw y gallwn ddatblygu’r rhwydwaith gyda digwyddiadau yn holl ranbarthau Cymru wedi’u cynllunio dros y misoedd nesaf.

Mae Technocamps yn annog aelodau’r rhwydwaith i gymryd rhan yn y pros- iect. Bellach gallwn gynnig cyfleoedd i unigolion, cwmnïau a sefydliadau eraill ymgysylltu â phobl ifanc trwy ddatblygu rhwydwaith model rôl cryf i gefnogi’r gwaith a wnawn mewn ysgolion.

"Roedd yn noson ysbrydoledig iawn a gadewais yn teimlo yn llawn parchedig ofn tuag at yr holl siaradwyr cryf."

Corrine John, Prifysgol De Cymru

Y newyddion diweddaraf

Diweddariad Covid-19 - Adnoddau Am Ddim Nawr Ar Gael

Technocamps yn ysbrydoli menywod ifanc i ymgymryd â gyrfaoedd ym maes STEM trwy gynnal gweithdai yn ystod yr hanner tymor yng Ngogledd a De Cymru.

Mae Technocamps wedi cael cydnabyddiaeth am y gwaith y mae'n ei wneud ledled Cymru trwy gyrraedd y rhestr fer yn y Gwobrau STEM Cymru cyntaf.

Technocamps yn cynnal sesiynau Te a Thechnoleg agoriadol, gan ysbrydoli menywod ifanc i ymddiddori mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342