We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Technocamps yn Lansio ei Rwydwaith Newydd Sbon i Ferched sy’n Gweithio ym maes STEM

Cyhoeddwyd: 12 January 2020

Eleni lansiwyd Rhwydwaith Model Rôl newydd Technocamps ar gyfer merched sy’n gweithio ym maes STEM, ar y cyd â Women in Tech Cymru.

Nod y rhwydwaith yw sefydlu cysylltiadau rhwng merched sy’n gweithio yn y sector (technoleg yn benodol) gyda chyfarfodydd rheolaidd i ddysgu o brofiad ei gilydd yn y gweithle ac i gefnogi ac ysbrydoli’r rheiny ar lwybr gyrfa gynnar.

Hyd yn hyn bu dau ddigwyddiad yn Abertawe a Phontypridd, a’r gobaith yw y gallwn ddatblygu’r rhwydwaith gyda digwyddiadau yn holl ranbarthau Cymru wedi’u cynllunio dros y misoedd nesaf.

Mae Technocamps yn annog aelodau’r rhwydwaith i gymryd rhan yn y pros- iect. Bellach gallwn gynnig cyfleoedd i unigolion, cwmnïau a sefydliadau eraill ymgysylltu â phobl ifanc trwy ddatblygu rhwydwaith model rôl cryf i gefnogi’r gwaith a wnawn mewn ysgolion.

"Roedd yn noson ysbrydoledig iawn a gadewais yn teimlo yn llawn parchedig ofn tuag at yr holl siaradwyr cryf."

Corrine John, Prifysgol De Cymru

Y newyddion diweddaraf

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

DPP ar-lein ar gyfer Athrawon Ysgol Uwchradd TGCh a Chyfrifiadureg

Adnoddau Dysgu a seminarau ar-lein ar gyfer blynyddoedd 12 a 13.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342