We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Gwyddoniaeth, Technoleg a’r Celfyddydau Perfformio yn uno yn Eye of the Storm

Cyhoeddwyd: 25 October 2017

Yn ystod y tymor ysgol hwn, mae dros 2,000 o ddisgyblion o ysgolion Cynradd de Cymru wedi cymryd rhan mewn gweithdai gwyddonol darparir gan Technocamps. Mae’r gweithdai yn trafod cysyniadau gwyddonol bydd y disgyblion yn dod ar draws wrth fynychu cynhyrchiad Eye of the Storm gan theatr na nÓg ar y cyd gyda Chanolfan y Celfyddydau Taliesin.

Mae’r ddrama gerddorol yn cynnwys caneuon gwreiddiol gan enillydd Gwobr Grammy (Thinking Out Loud gydag Ed Sheeran), a chawn ddilyn hanes Emmie sydd raid dewis rhwng ei breuddwyd o fod yn wyddonydd ac edrych ar ôl ei mam.

Mae tynged Emmie am wyddoniaeth a’i diddordeb yn nhrowyntoedd, wedi cyfuno gyda’r gweithdai addysgiadol gan Technocamps yn cynnig ffordd effeithiol, weledol a hwylus o gyflwyno disgyblion Cymreig i’r byd o Wyddoniaeth a Thechnoleg. Nid yn unig ydynt yn datblygu eu sgiliau rhaglennu a gwybodaeth wyddonol, ond hefyd eu gwerthfawrogiad o’r celfyddydau perfformio.

Mae’r cydweithrediad hon wedi cynnig ysgolion ffordd unigryw i gyflwyno’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd ac wedi derbyn adborth cadarnhaol oddi wrth y disgyblion a’u hathrawon.

Dywedodd Mrs Hanson, Pennaeth Ysgol Gynradd Pennard “Rydw i yng nghanol ysgrifennu ein cylchlythyr wythnosol i ddweud wrth y rhieni cymaint wnaeth yr athrawon a’r plant mwynhau eu diwrnod gyda chi ddoe. Gwych! Byddwn wrth ein boddau gyda mwy o hyn!”

Ysgrifennodd Mrs Lingard o Ysgol Gynradd Hendrefoelan atom “Mae pawb wedi mwynhau’r profiad hyd yma â wedi dychwelyd o’u hymweliad yn llawn brwdfrydedd!”

Rydym ni yn Technocamps yn hapus iawn gyda’r positifrwydd ynghylch ein cydweithrediad gyda Theatr na nÓg a byddwn yn argymell i bawb y profiad o weld ei chynyrchiadau.

Y newyddion diweddaraf

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

DPP ar-lein ar gyfer Athrawon Ysgol Uwchradd TGCh a Chyfrifiadureg

Adnoddau Dysgu a seminarau ar-lein ar gyfer blynyddoedd 12 a 13.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342