English

Gwyddoniaeth, Technoleg a’r Celfyddydau Perfformio yn uno yn Eye of the Storm

Cyhoeddwyd: 25 October 2017

Yn ystod y tymor ysgol hwn, mae dros 2,000 o ddisgyblion o ysgolion Cynradd de Cymru wedi cymryd rhan mewn gweithdai gwyddonol darparir gan Technocamps. Mae’r gweithdai yn trafod cysyniadau gwyddonol bydd y disgyblion yn dod ar draws wrth fynychu cynhyrchiad Eye of the Storm gan theatr na nÓg ar y cyd gyda Chanolfan y Celfyddydau Taliesin.

Mae’r ddrama gerddorol yn cynnwys caneuon gwreiddiol gan enillydd Gwobr Grammy (Thinking Out Loud gydag Ed Sheeran), a chawn ddilyn hanes Emmie sydd raid dewis rhwng ei breuddwyd o fod yn wyddonydd ac edrych ar ôl ei mam.

Mae tynged Emmie am wyddoniaeth a’i diddordeb yn nhrowyntoedd, wedi cyfuno gyda’r gweithdai addysgiadol gan Technocamps yn cynnig ffordd effeithiol, weledol a hwylus o gyflwyno disgyblion Cymreig i’r byd o Wyddoniaeth a Thechnoleg. Nid yn unig ydynt yn datblygu eu sgiliau rhaglennu a gwybodaeth wyddonol, ond hefyd eu gwerthfawrogiad o’r celfyddydau perfformio.

Mae’r cydweithrediad hon wedi cynnig ysgolion ffordd unigryw i gyflwyno’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd ac wedi derbyn adborth cadarnhaol oddi wrth y disgyblion a’u hathrawon.

Dywedodd Mrs Hanson, Pennaeth Ysgol Gynradd Pennard “Rydw i yng nghanol ysgrifennu ein cylchlythyr wythnosol i ddweud wrth y rhieni cymaint wnaeth yr athrawon a’r plant mwynhau eu diwrnod gyda chi ddoe. Gwych! Byddwn wrth ein boddau gyda mwy o hyn!”

Ysgrifennodd Mrs Lingard o Ysgol Gynradd Hendrefoelan atom “Mae pawb wedi mwynhau’r profiad hyd yma â wedi dychwelyd o’u hymweliad yn llawn brwdfrydedd!”

Rydym ni yn Technocamps yn hapus iawn gyda’r positifrwydd ynghylch ein cydweithrediad gyda Theatr na nÓg a byddwn yn argymell i bawb y profiad o weld ei chynyrchiadau.

Y newyddion diweddaraf

Dathlu llwyddiant deunaw o athrawon sydd wedi cwblhau eu cymhwyster VTCT gyda Technocamps

Gan ddechrau yn nhymor yr Hydref 2019, bydd Technocamps unwaith eto yn cynnig cyfle am ddim i athrawon i wella sgiliau mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol.

Unwaith eto, cafodd Technocamps y fraint o gael ei wahodd i gymryd rhan yn y digwyddiad anhygoel hwn sy'n hyrwyddo perthnasoedd rhwng Gwyddoniaeth, Ymchwil a Diwydiant yng Nghymru.

Mae Prifysgol Abertawe yn parhau i wella ei henw da am estyn allan at y gymuned ehangach trwy lansio CoSMOS yn swyddogol, sef Gofod Allgymorth newydd Margam y Coleg Gwyddoniaeth.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342