English

Mae Game of Codes yn ôl unwaith eto!

Cyhoeddwyd: 22 November 2019

Mae'r gystadleuaeth (sydd bellach yn ei 5ed flwyddyn) yn rhoi cyfle i ddisgyblion o bob rhan o'r wlad ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a gweithio mewn tîm. Mae Game of Codes yn cynnig cyfle gwych i bobl ifanc ddysgu popeth am raglennu, wrth weithio ar broblem bywyd go iawn. Gwella eu gwybodaeth am raglennu cyfrifiadurol mewn ffordd hwyliog a dyfeisgar.


Yr her yw i greu darn o feddalwedd gan ddefnyddio Dinasoedd Clyfar fel thema: Cymdeithas, Iechyd, a Lles.


Gwahoddir y timoedd ar y rhestr fer i fynychu’r diwrnod gwobrwyo'r gystadleuaeth yn Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd ar ddydd Mercher 18ed o Fawrth 2020, lle bydd gan bob tîm y cyfle i arddangos ei ymgais i academyddion a beirniaid gwadd. Bydd yr ymgeisiadau gorau yn derbyn gwobrau a bydd pob tîm yn derbyn Tystysgrif Presenoldeb.


http://bit.ly/3GameOfCodes2020Welsh

http://bit.ly/GameOfCodes2020English

Y newyddion diweddaraf

Mae 14 o fyfyrwyr wedi cwblhau rhaglen tair blynedd o hyd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn Adran Cyfrifiadureg y Brifysgol.

Mae ceisiadu ar gyfer 2020 bellach ar agor!

Am benwythnos anhygoel wrth i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gael ei chymryd drosodd gan Wyddoniaeth!

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342