Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Mae Game of Codes yn ôl unwaith eto!

Cyhoeddwyd: 22 November 2019

Mae'r gystadleuaeth (sydd bellach yn ei 5ed flwyddyn) yn rhoi cyfle i ddisgyblion o bob rhan o'r wlad ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a gweithio mewn tîm. Mae Game of Codes yn cynnig cyfle gwych i bobl ifanc ddysgu popeth am raglennu, wrth weithio ar broblem bywyd go iawn. Gwella eu gwybodaeth am raglennu cyfrifiadurol mewn ffordd hwyliog a dyfeisgar.


Yr her yw i greu darn o feddalwedd gan ddefnyddio Dinasoedd Clyfar fel thema: Cymdeithas, Iechyd, a Lles.


Gwahoddir y timoedd ar y rhestr fer i fynychu’r diwrnod gwobrwyo'r gystadleuaeth yn Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd ar ddydd Mercher 18ed o Fawrth 2020, lle bydd gan bob tîm y cyfle i arddangos ei ymgais i academyddion a beirniaid gwadd. Bydd yr ymgeisiadau gorau yn derbyn gwobrau a bydd pob tîm yn derbyn Tystysgrif Presenoldeb.


http://bit.ly/3GameOfCodes2020Welsh

http://bit.ly/GameOfCodes2020EnglishY newyddion diweddaraf

Trwy gymryd rhan yn y rhaglen hon, bydd Athro yn ennill cydnabyddiaeth Technocamps fel 'Athro Ardystiedig Technocamps', neu gall Ysgol gyflawni statws 'Ysgol Ardystiedig Technocamps' ar lefel Efydd, Arian, neu Aur.

Pan benderfynodd Ben Dodd ymuno â rhai ffrindiau mewn Clwb Roboteg amser cinio pan oedd yn yr ysgol uwchradd, ychydig a wyddai mai dyma fyddai dechrau ei daith ar yrfa mewn Cyfrifiadureg.

Graddiodd Robert o Brifysgol Caerdydd, ac ysbrydolwyd ei yrfa mewn cyfrifiadureg gan weithdy Technocamps wythnos o hyd yr oedd wedi mynd iddo tra roedd yn yr ysgol.

Rydym wedi agor y porth yr oeddem wedi'i datblygu ar gyfer rhaglen yr Haf, ac mae'r adnoddau a ddatblygwyd gennym fel tîm ar gael i chi eu defnyddio a'u rhannu.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342