We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Cyfle DPP Achrededig AM DDIM ar gyfer athrawon ledled Cymru

Cyhoeddwyd: 13 December 2019

Mae Technocamps unwaith eto yn cynnig cyfle gwych ac unigryw i athrawon a
gweithwyr cymorth o ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru; hyfforddiant tuag at y Dystysgrif QCF achrededig Lefel 3 mewn Cyfrifiadureg ar gyfer Athrawon, sy’n dechrau yn Nhymor yr Hydref 2020. Mae Technocamps yn cynnig y cymhwyster hwn yn RHAD AC AM DDIM i athrawon ac ysgolion.


Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi cyfoeth o gynnwys a gwybodaeth phedagogaidd i alluogi a gwella darpariaeth y Fframwaith Cymhwysedd Digidol, Cwricwlwm Cenedlaethol Cyfrifiadureg ac (ar gyfer athrawon ysgolion uwchradd) y manylebau TGAU a Safon Uwch newydd mewn Cyfrifiadureg. Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno mewn sesiynau ymarferol a deniadol gan Swyddogion Cyflwyno Technocamps profiadol gyda'r cwrs wedi ei rannu dros 18 sesiwn diwrnod llawn trwy gydol y flwyddyn ysgol.

Mae'r Dystysgrif yn cynnwys pedair uned sy'n cwmpasu amrywiaeth o bynciau, o raglennu i theori. Mae'r oriau dysgu dan arweiniad a argymhellir ar gyfer pob uned yw 30 awr. Bydd asesu ar gyfer pob uned yn gofyn i athrawon i gynhyrchu cynllun gwaith manwl ar ffurf electronig, ac adnoddau dysgu i gefnogi cyflwyno cyfres o fwy na phedwar i chwe gwers ar gyfer yr uned honno sy'n dangos dealltwriaeth yr athro o sut i gyflwyno ei gynnwys mewn ffordd ddiddorol yn yr ystafell ddosbarth. Hon fydd y bedwerydd flwyddyn i ni gynnal y rhaglen hon, gyda 68 o athrawon yn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus gyda ni.

 Dywedodd pob un o'r athrawon ei fod wedi cael effaith sylweddol arnyn nhw eu hunain, eu hysgolion, ond yn enwedig eu disgyblion. Gallwch ddarllen mwy am lwyddiant y drydedd garfan yma.


Mae ceisiadu ar gyfer 2020 bellach ar agor!

I gael mwy o wybodaeth am y cwrs, gweler pamfledd y cwrs.  Gallwch chi lawrlwytho’r calendr â'r ffurflen gais trwy glicio ar y dolenni isod.


https://technocamps.com/storage/app/media/VTCT_Documents_2020/VTCT%20flyer%20Welsh.pdf

https://technocamps.com/storage/app/media/VTCT_Documents_2020/VTCT_Application_Form_Cymraeg.pdf

https://technocamps.com/storage/app/media/VTCT_Documents_2020/VTCT%20Secondary%20Calendar%202020-21%20Edit.pdf

https://technocamps.com/storage/app/media/VTCT_Documents_2020/VTCT%20Primary%20Calendar%202020-2021.pdf

https://technocamps.com/storage/app/media/VTCT_Documents_2020/VTCT%20Full%20Brochure%20Welsh%20Final.pdfY newyddion diweddaraf

Ar gael i'w lawrlwytho nawr.

Mae’n gyffredin meddwl bod eich addysg yn dod i ben pan fydd gennych swydd lawn-amser. Yma yn Technocamps a’r Sefydliad Codio yng Nghymru, credwn fod dysgu yn broses bar- haus y gallwch ei dilyn ar unrhyw adeg yn eich bywyd.

Pan drefnodd Rhun Llwyd, athro TG Ysgol Bryn Tawe, fod tîm Technocamps yn cynnal gweithdai cyfoethogi STEM gyda’i ddisgyblion, ychydig a wyddai y byddai’r sesiynau’n ei ysbrydoli i fynd ar ei daith addysgol hollol newydd ei hun.

Diweddariad Covid-19 - Adnoddau Am Ddim Nawr Ar Gael

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342