English

Diwrnod Amelia Earhart 2018

Cyhoeddwyd: 18 June 2018

Mae'r 18fed o Fehefin, 2018 yn nodi 90 mlynedd ers glaniad Amelia Earhart ychydig oddi ar arfordir Pwll ac yn cyrraedd Porth Tywyn a mwynhaodd merched o ysgolion cynradd Porth Tywyn lleol bore llawn hwyl i ddathlu'r digwyddiad. Wedi'i wahodd gan Lee Waters AS cyflwynwyd y merched ysgol lleol i nifer o weithgareddau gwyddoniaeth llawn hwyl o dan arweiniad arbenigol Mad Science a Technocamps.

Dangoswyd iddynt y gwyddoniaeth gyffrous y tu ôl i hedfan a grymoedd yn ogystal a gweithgareddau ymarferol gydag awyrennau papur, sychwyr gwallt a phêl ping-pong!Yn y gweithdy Technocamps, cafodd y merched y cyfle i ddatblygu ac arddangos eu sgiliau rhaglennu ardderchog trwy greu gemau hwyliog am Amelia Earhart. Cawsom ein syfrdanu gan ba mor gyflym wnaethon nhw codio'r gêm, yn enwedig o ystyried y cyfyngiadau amser i gywasgu'r holl gyffro i mewn i fore yn unig! Diwrnod gwych!

Lee Waters AM getting involved with the coding!

Mae ein adnodd ar gyfer creu'r gêm ar gael fan hyn:

Saesneg: Amelia Earhart Game - Worksheet.pdf

Cymraeg: gem-amelia-earhart.pdf

Ac wrth gwrs, gellir canfod Scratch ar y gwefan: https://scratch.mit.edu

Y newyddion diweddaraf

Mae 14 o fyfyrwyr wedi cwblhau rhaglen tair blynedd o hyd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn Adran Cyfrifiadureg y Brifysgol.

Mae ceisiadu ar gyfer 2020 bellach ar agor!

Cystadleuaeth rhaglennu traws-Cymru Technocamps yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a chydweithio.

Am benwythnos anhygoel wrth i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gael ei chymryd drosodd gan Wyddoniaeth!

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342