English

Eisteddfod Genedlaethol 2019 yn Llanrwst

Cyhoeddwyd: 10 August 2019

Roedd Technocamps yn falch o gymryd rhan yn Eisteddfod Genedlaethol eleni yn Llanrwst.

Cynhaliodd ein stondin ar y Maes amrywiaeth o weithgareddau yn ystod yr wythnos ar gyfer pob oedran megis rhaglennu'r robotiaid, codio ac ymweld â rhith-realiti. Daeth tîm Technocamps o Brifysgol Bangor â'u penwisigiau profiad realiti rhithwir gyda nhw a oedd yn boblogaidd iawn ymhlith plant ac oedolion.

Roeddem yn arddangos yr app Ocean Rift, a grëwyd gan Llŷr ap Cenydd, darlithydd o'r Ysgol Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Bangor.

Prifysgol Bangor oedd un o brif noddwyr Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod, lle roedd ein stondin. Roedd darlithwyr a myfyrwyr o'r Ysgol Gwyddorau Naturiol, Coleg y Gwyddorau Dynol a'r Adran Technolegau Iaith yno trwy gydol yr wythnos yn cynnal gweithgareddau i blant.

Wedi'i leoli y tu mewn i'r babell wyddoniaeth roedd stondin y DVLA, yn rhoi cyfle i ymwelwyr adeiladu gêm rasio neu ddeifio gan ddefnyddio Scratch. Roedd eu hymadawiad ar ddydd Gwener yn golygu cafodd ein stondin ei symud i'r babell wyddoniaeth, allan o'r glaw.

Ar ddiwedd Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, siaradodd y Prif Weithredwr, Betsan Moses, am lwyddiant yr ŵyl eleni a gynhaliwyd ar gyrion Llanrwst.

Meddai: "Mae’r Eisteddfod wedi esblygu a datblygu ers ei ymweliad diwethaf â Sir Conwy ym 1995, pan gafodd ei gynnal yn Abergele. Erbyn hyn mae ymhell dros 1,000 o ddigwyddiadau a gweithgareddau unigol, yn rhedeg o gynnar yn y bore tan yn hwyr gyda'r nos. Gan gwmpasu holl elfennau diwylliant, rhoddodd y rhaglen amrywiol hon flas ar yr iaith a'r diwylliant i ymwelwyr newydd ac anghyfarwydd, ac i'r rhai sy'n ymweld â ni bob blwyddyn, roedd y rhaglen mor amrywiol a llawn dop ag erioed, gan gynnig rhywbeth i bawb o bob oed trwy gydol yr wythnos."

Y newyddion diweddaraf

Y Gweinidog Addysg yn cwrdd ag academyddion blaenllaw ym Mhrifysgol Abertawe i drafod Technocamps a'r ffordd ymlaen ar gyfer dysgu digidol yng Nghymru.

Ymgasglodd myfyrwyr a staff o Raglen Prentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol Prifysgol Abertawe gyda busnesau a sefydliadau lleol yn ddiweddar i ddathlu llwyddiant y dysgwyr cyntaf i gwblhau'r cwrs tair blynedd.

Roedd Technocamps yn hynod falch o arwain ar raglen newydd arloesol a ddyluniwyd i annog menywod ifanc tuag at yrfaoedd STEM.

Yr wythnos diwethaf oedd diwedd ein Rhaglen Ysgol Haf tair wythnos gyda’r myfyrwyr o Ysgol Bae Baglan, sydd wedi cymryd rhan mewn Rhaglen IRONMAN 5 wythnos a grëwyd gan Sefydliad Yellowsands.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342