We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Pecynnau Gweithgaredd

Isod ceir pecynnau gweithgaredd sy'n cynnwys taflenni gwaith, fideos a cwisiau y gallech gwblhau yn y tŷ!

Ar ôl i chi gyflwyno eich atebion i'r cwis byddwch yn cael eich ychwanegu i'r arwainfwrdd! Cyrraedd y brig am siawns i enill gwobr!

Trydarwch i adael i ni wybod sut rydych chi wedi bod yn gwneud. Peidiwch ag anghofio tagio @Technocamps a defnyddio ein hashnod #TechnocampsOnline.


# Enw Ysgol Uwchradd Pwyntiau
1 Monmouth Comprehensive School 2145
2 Ysgol Glan Clwyd 1496
3 Ysgol Maesydderwen 1294
# Enw Ysgol Gynradd Pwyntiau
1 Newton Primary 176
2 Marshfield Primary School 145
3 Lodge Hill Primary School 43
# Enw Pwyntiau
1 Archie B 815
2 Gwenllian E 770
3 Archie C 711
Cliciwch yma i weld yr arwainfwrdd llawn!


Resource

Bydd y pecyn hwn yn eich helpu i ddechrau, gyda chyfarwyddiadau ar sut i osod pethau!

Resource

Mae'r pecyn hwn yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau mewn fideos byr "sut i wneud".

Resource

Mae hyn yn addas ar gyfer CA3 a CA4. Mae'r pecyn gweithgaredd yn rhannu agweddau Greenfoot yn bedwar maes allweddol: Sefydlu'r Byd, Symud, Ymarferoldeb a'r Rhifydd.

Resource

Dysgu popeth am Iaith Gydosod a sut i ysgrifennu rhaglenni gan ddefnyddio Efelychydd Little Man Computer!

Resource

Dysgu sut i ysgrifennu a datrys negeseuon cyfrinachol!

Resource

Bydd y gweithdy hwn yn dysgu hanfodion algorithmau i chi!

Resource

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn cynnwys fideos a thiwtorialau i'ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau rhaglennu a'ch dealltwriaeth trwy gemau a thasgau Scratch.

Resource

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn ymdrin â dysgu peiriant o'r pethau sylfaenol ac mae hefyd yn cynnwys sesiynau tiwtorial ar wneud gêm ddysgu peiriant eich hun.

Resource

Dyma'r holl adnoddau o'n Technoclub Rhithwir! Ymunwch â ni yn fyw wrth i ni ddod at ein gilydd i gael sgwrs braf a'ch tywys trwy edrych ar raglennu prosiectau eithaf cŵl.

Resource

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn dysgu algebra boolean i chi!

Resource

Mae'r pecyn hwn yn dysgu Python gan ddefnyddio celf!

Resource

Mae'r pecyn hwn yn eich dysgu sut i wneud cylchedau Arduino trwy Tinkercad.

Resource

Mae'r pecyn hwn yn eich cyflwyno i'r egwyddorion rhaglennu trwy ddefnyddio golygyddion bloc!

Resource

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn dysgu algebra boolean i chi, gyda chwis rhyngweithiol ac offer ar gael i helpu!

Resource

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn defnyddio Python Turtle i ddysgu mathemateg!

Resource

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn archwilio symudiad y planedau yn ein Cysawd yr Haul ac yn dangos i chi sut i fodelu hyn yn Scratch.

Resource

Dysgwch y blociau adeiladu sylfaenol sy'n ffurfio'r Rhyngrwyd wrth i chi ddechrau gwneud tudalennau gwe eich hun!

Resource

Cymerwch gip ar rai o'r heriau yn y gêm CyberSoc Dal y Faner.

Resource

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn cynnig set o dasgau rhaglennu Python i chi sy'n wych ar gyfer ymarfer.

Resource

Dysgwch bopeth sydd ei angen arnoch i greu gwaith celf lliwgar hardd, ar y cyfrifiadur ac oddi arno.

Resource

Adeiladu eich gêm fwrdd robot eich hun gyda Micro:Bit wrth ddysgu popeth am Amodolion!

Resource

Dysgwch sut i efelychu'r adweithiau y tu ôl i'r tanwyddau gwyrdd y byddwn yn eu defnyddio yn y dyfodol agos.

Resource

Adeiladu eich gêm pos Tŵr Hanoi eich hun yn Scratch!

Resource

Dysgwch sut i fodelu rhai prosesau bach iawn yn wir!

Resource

Bydd y pecyn gweithgaredd hwn yn dysgu'r cysyniad o fodelu efelychiad i ddangos sut y gallwn atal lledaeniad COVID-19 trwy aros gartref.

Resource

Dysgu popeth am Gadwyni Bwyd a gwneud eich model rhyngweithiol eich hun o gynefin!

Resource

Dysgu am systemau dosbarthu a sut mae allweddi deubarthol yn cael eu defnyddio i ddosbarthu anifeiliaid.

Resource

I ddod yn fuan

Resource

I ddod yn fuan

Resource

I ddod yn fuan

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342