../../ Technocamps Resources - Internet

Rhyngrwyd

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn defnyddio’r rhyngrwyd yn ddyddiol, ond sut y caiff y gwefannau hyn eu hadeiladu? Mae galw uchel am sgiliau datblygu’r we, felly mae gwybod sut i adeiladu gwefan gan ddefnyddio HTML a CSS yn sgiliau pwysig i’w cael.

Bydd y gweithdai hyn yn tywys myfyrwyr trwy ddylunio a datblygu eu gwefannau eu hunain, deall y broses sylfaenol sydd ynghlwm wrth roi gwefan ar-lein a bod yn gyfarwydd yn gyffredinol â phwysigrwydd diogelu’ch gwybodaeth bersonol ar-lein a’ch ôl troed digidol.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm