Greenfoot

Mae Greenfoot yn amgylchedd syml i ddatblygu gemau trwy raglennu gweledol, sy’n defnyddio iaith raglennu boblogaidd Java. Mae Java yn uchel iawn ei bri yn y diwydiant, felly mae’r amgylchedd hwyl hwn yn wych er mwyn i ddechreuwyr gael syniad da o’r iaith a’i medrau.

Mae ein gweithdy’n tywys myfyrwyr trwy’r broses o ddylunio gemau, ac erbyn diwedd y gweithdy bydd myfyrwyr wedi cynhyrchu gêm y gallant ei chwarae, ei lawr lwytho a mynd adref â hi! Bydd myfyrwyr yn ymgyfarwyddo â defnyddio newidynnau, datganiadau amodol a chylchoedd!

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm